A képekre kattintva nagyban is megnézheted azokat!

  A jobb vágány helyének alépítménye aug. 2.-án   Az átjáró után még az esővíz elszivárogtató csöveket fektetik

A fehér "szőnyeg" a csapadékvíz elvezetését segíti A végponti oldalon elbontásra került az átjáró rámpája, és már épül a közúti aluljáró betonfala

Felsővezeték-építő szerelvény

Az épülő bal vágány szeptember 2.-án

1. - 2. vágány új kitérői

4. vágány aláverése folyik szept. 8-án

Az ideiglenesen megbontott 2. vágányt is helyreállítják

Készen vannak az aluljárók esővédő tetői is

Az állomásépület tetejét is felújítják

A62 003 Monorierdőn zúzottköves kocsikkal, szeptember 15-én

Délután ugyanott már a felsővezetékesek dologznak a pályán

Másnap a bal vágány felett bontják el a vezetéket.
A143 (ex. ABmot 362, rev. Sm 22.09.89.) is ott volt a szerelvényben

 

 

Monori végponti vágányzat bontása szeptember 28.-án. Csupán a fixen bekötött 5. vágány szolgál átmenő vágányként mindkét irányba!
A vonatok a monori bejáraton, illetve Pilisen várnak az ellenmenetekre. Ha csak az egyik is késik, órákra borul a menetrend...

A bal vágány 7-8 méterrel távolabb került

  Szerkezetileg már készen van a közúti aluljáró

A helyes irányú átszelés az aluljárón túlra került

  Két hete A27 003 (M40) is itt segédkezik, általában a betonozó szerelvényt szokta kiszolgálni

A díszburkolatot tovább építették az aluljáróig, amely szeptember 30-tól már üzemel,...

 ...csak az egyvágányú közlekedés miatt a 2.-3. vágányhoz még nem lehet feljönni

  Most még szép tiszta... De meddig...?

  A hátsó kijárat. A babakocsirámpa hiánya
sokaknak fog bosszúságot okozni!

  Látkép a lépcső tetejéről. Itt egy parkoló fog épülni

  A kijárat kívülről.
A mozgássérült emelő még letakarva van

  Az új biztosítóberendezési épület is javában épül, a régi pedig kibővül

Esti hangulat - 2718 érkezik az 5. vágányra

Október 19.-én délután Monor-Pilis közti jobb vágány átadása előtt feszültségmentesítés mellett zajlott a forgalom.
A kitoló dízelgép M61 006, amely 18 órakor már pihenőt tartott az 5. vágányon, a késve beérkezett 2636 mögött

Az aluljáró elkészült hídszerkezete november 6.-án

Október 11.: Monorierdőn elkészült a magasperon 2005. január 9.: a nem kellő mélységbe visszaásott korlátoszlopok egy része már (a maradék pár héttel később) kidőlt a rajtuk keresztülmászó emberek súlyától

2005. január 16.: az 1. vágány peronja még mindig nem készült el, de a zajvédő fal már áll Az energiaellátást napelemek is segíteni fogják Látkép az Ady úti (kezdőponti) átjáró felé

Az 1. vágány peronjának végén már áll a jelző tartógyámja A kezdőponti átjáróban külön lámpával védett út létesül a gyalogosoknak A volt Maggyári iparvágányt nem szedték fel,...

... ha a volt Maggyár leendő vevője kéri, visszaköthetik a rakodóvágányba

Sínáramkörök helyett kerékszámlálók érzékelik a vágányok foglaltságát A volt Állami Gazdaságba (jelenleg betonüzem) vezető iparvágányt sem bontották el, hanem ...

... visszakötötték a rakodóvágányba A régi biztosítóberendezési épület érdekes megoldással új tetőt kapott A peron felöl sokkal barátságosabban néz ki az új épület

Az állomásépület is átalakul, új hullámlemez tetőt kapott A peronokra padokat és szemeteseket helyeztek ki

Bízzunk benne, hogy sokáig ílyenek maradnak! A rakodóvágányból kiágazó vágány is tovább épült,...

... a pályafenntartási telepen belül is kiépítették A kerékszámláló érzékelői és egy siklasztósaru van a kitérő előtt

A zajvédő falnak és az átépített pályának köszönhetően a környéken csökkent a zajszint Állomástábla a peron végén Az aluljáró fölé is zajvédő fal került, ami a most veszélyes gyalogosforgalmat is gátolja

A fal a Kistói útról az állomás felé nézve És a fal mögé nézve... Ez pedig töltés másik (páros) oldala

A tereprendezést itt is elkezdték A 2724-es személyvonat Monorierdő felé halad

Pillantás a felüljáró alá
(a hangélmény itt teljesen egyedi)
A fal 50 méter után véget ér Látkép az állomás felé a falakon belül,...

... és azon felül,... ... valamint Monorierdő felé Az átépülő állomásépület május 5-én

Az új jelzők már fel vannak állítva, de még nem működnek

A "kivágott" régi jelzők egy halomban hevernek

Július 29: az aluljáró átadása a magas belvíz miatt sajnos csúszik a tervhez képest egy hónapot

És eljött a várva-várt nap:

augusztus 10-én délelőtt megtörtént az aluljáró ünnepélyes átadása, és délben már birtokba is vehették a közlekedők!

Az állomásépület is szépülget lassan. A bal oldali képen még látszik, milyen volt az első festése júniusban

Szeptember 2-án már nyitnak a büfék is

2006.05.13: a befejezés igencsak csúszik, de a kivitelező elköltözik a rakodóterületről 2007. január: az állomás még mindig nincs készen teljesen. A helyi vonatok csonkavágánya ugyan elkészült a menetrend-váltásra, de adminisztratív okokból nem lehet használni
A rakodón túli területet szépen eldózerolták A biztosítóberendezést is beüzemelték, de a vonatok csak 80km/órás sebességgel haladhatnak át
Az 1. vágány peronjának közepén van egy kis kijárat a leenső P+R parkolóhoz A konténer-forgalmi iroda már üresen áll, visszaköltöztek az állomásépületbe A rengeteg törmeléket innen is eltüntették
Ezek az üvegtáblák sem maguktól törtek ki! Pár napja csinálta valami vadbarom A másik oldalon, az utolsó esőbeállónak már egyetlen üvege sincs! :-(
A mentők és egyéb járművek bejutását nagyban megkönnyíti a nemrég elkészült aszfalt Pillantás a végponti kijárati jelzők felé.
A háttérben a munkások a zajvédő falat építik
P+R parkoló a 2. vágány mellett, a volt rakodó helyén. Hétköznap sok autó parkol itt
Nagy reflektorok világítják meg sötétben a területet Az állomásépület buszforduló felőli oldala

<- Vissza